Hóa chất và phụ gia xi mạ niken

Công ty Hóa Chất Nam Phương chuyên cung cấp hóa chất và phụ gia xi mạ niken bán bóng, niken bóng, niken vi lỗ, niken hóa học.