1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
 

Việc thu thập thông tin khách hàng đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện, chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết gồm họ tên, điện thoại, email trong mục Liên hệ để hỗ trợ cho việc cung cấp thông tin sản phẩm và các hoạt động xúc tiến bán hàng.
 

2. Phạm vi và đối tượng sử dụng thông tin
 

Công ty sử dụng những thông tin khách hàng cung cấp để:
 

- Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng
 

- Gửi thông báo các hoạt động của công ty có liên quan đến quý khách
 

Các đối tượng có thể tiếp cận thông tin:
 

- Là các bên thứ 3 - các bên đối tác có liên quan để thực hiện 1 phần dịch vụ như vận chuyển, giao nhận thư…
 

- Các cơ quan tư pháp liên quan khi có yêu cầu cung cấp thông tin nhằm điều tra các hoạt động vi phạm pháp luật của khách hàng.
 

3. Thời gian lưu trữ thông tin
 

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách hàng trong suốt quá trình cung cấp hàng hóa hoặc cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ thông tin đã cung cấp.
 

4. Chỉnh sửa thông tin hoặc có thắc mắc liên quan
 

Khi khách hàng muốn chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đã cung cấp trên web, vui lòng gửi phản hồi qua email hoachat.namphuong@gmail.com  hoặc  liên hệ ĐT 028. 3964 1567, chúng tôi sẽ xác minh, xử lí và thông báo lại cho khách hàng trong thời gian hợp lý.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NAM PHƯƠNG

Địa chỉ trụ sở: 140 Phan Anh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: 028 3964 1567                         Fax: 028 3964 1568